Welkom in DEURNE NL Welcome dolopdeurne
  • * * DE NIEUWE NATUUR ** DE SLOOT IS RECHT ** DE SLOOT WAS KROM ** DE NIEUWE NATUUR ** DE SLOOT WORDT RECHT ** DE SLOOT IS KROM **

De nieuwe natuur was recht (1950) ------- English translation see below

defensiekanaal.png

Nadat de Peel was afgegraven (50) en het land zo recht geworden was als de kanalen en de spoorlijn waarmee men de turf had afgevoerd, stroomde het hemelwater tot aan de oude Peelrand zonder bochten, en daarna door de oude nog kronkelige beken, naar de zee.

Van overzee kwam per trein en boot de kunstmest voor dit nieuwe platte land en vanaf de rand van de oude Peel trok de ruilverkaveling alle sloten recht (60) en verruilde het versnipperde bezit tot grote kavels (60) waarna de teelt van voedergewassen en de bouw van grote kippen- koeien- en varkensstallen weldra piekten (70). Water zat er zat onder onder de grond en de lucht was beter dan bij de buren (Ruhrgebiet) (80), hoewel de bossen afstierven doordat de regen te zuur geworden was.

Gelukkig gooiden de Walen hun gif niet langer meer in de sloot (ze waren failliet) (90) en konden de rechte kanalen van weleer nu volstromen met schoon zoet Maas-water (uit de Maas bij Maasbracht, via het Noorderkanaal). Nu werden het Deurneskanaal en het Defensiekanaal weer de spons die de Peel eens was en waar men dan ook elke sloot op aansloot.


LINKS
Image Unavailable
nieuwe natuur LINKS for newly created nature reserves

De Nieuwe Natuur is weer krom (natura 2000)

snelle%20loop.jpg

Bij de ontginning van de Peel groef men het Deurneskanaal door (en op) het veen, zodat na de ontginning, de veendijken nog wel 2 meter boven het kale land uitstaken. Het schone voedselrijke, kalkrijke Maaswater sijpelde nu door die dijken heen en verstoorde zo het arme, voedselarme, zure moerasveen dat als herstellend natuurgebied nog maar net bestond (De Deurnese Peel). Toch is dit curieuze aquaduct, inmiddels versterkt met nieuwe damwanden, de bron van grote veranderingen in de natuur van deze streek. De oude waterlopen (zoals de Aa, de Snelle Loop, de Kaweise Loop) zijn er nu op aangesloten (Defensiekanaal) en kronkelen, na de recente herinrichting, als nooit tevoor tussen de (mega) varkensstallen door (2011). Tevens ter irrigatie van ons allen en tot waterberging bij nood- en onweer. De onkruidentuin die tot boeren ergernis aan menig goed grensde is nu 'n evz geworden, (ecologische verbindingszone) en veelal onder de hoede van de staat.

Hoewel op roestvrij stalen borden bij deze nieuw-groene percelen nu nieuwe idealen glimmen (levendbarende hagedis, klokjesgentiaan, flauwe oever) zal het teveel aan stikstof, van de industrie (in de lucht), en van de intensieve veeteelt (in de bodem), pas over 100 jaar verwaterd zijn en zal men het tot die tijd met gras, brandnetels en bramen moeten doen tenzij men de bemeste bovenlaag er met een bulldozer (co2) afschraapt, waarmee het nieuwe Gemertse natuurgebiedje Honderdmorgen onlangs aan het daglicht werd gesteld, (en daarvoor al het Vlakbroek te Helden).

Maar …. na morgen, of overmorgen, of dan die morgen maken ze alle sloten weer recht, wat ik je brom, en dan weer krom.


**DE NIEUWE NATUUR ** DE SLOOT WORDT RECHT ** DE SLOOT WAS KROM ** DE NIEUWSTE NATUUR ** DE SLOOT WORDT WEER RECHT ** DE SLOOT WORDT WEER KROM **


The recently newly developed nature reserves in the Southeastern Netherlands came about as a result of preserving the tiny remnants of the former (rainwater based) PEEL peat moor, and irrigating the surrounding agricultural land by tapping water from the river Maas (Meuse) (rich in calcium). Using the Deurne canal (Deurneskanaal), as the new artery for the surrounding agricultural land, newly shaped meandering streams were dug to partly replace the course of the (previously canalised) streams running off the former moor, enabling an improvent of the water balance by infiltration, and a nature revival in the resulting reserves (ecological connection zones) alongside. Both the fledgeling (peat) moor reserves and the surrounding land were drying out .. (the tiny PEEL peat moor reserves were included in the NATURA 2000 scheme by the EU).

Click on the slide show, running below, to enter photo album with captions in English.

LANDSCHAP * SCENERY
Image Unavailable
DEURNE zuidoost brabant - DEURNE southeastern netherlands

**DE NIEUWE NATUUR ** DE SLOOT WORDT RECHT ** DE SLOOT WAS KROM ** DE NIEUWSTE NATUUR ** DE SLOOT WORDT WEER RECHT ** DE SLOOT WORDT WEER KROM **


click here for my photo site DOLOPDEURNE vindt u nu hier * Genootschap van de BRAAM* PRIKKELBORD * LANDSCHAPSFOTO'S LANDSCAPE photography*bestanden van DOLOPDEURNE (2000 tot 2009) files

* deze site is van PETER BANKERS made this site *


DOLOPDEURNE DEURNE en omgeving op PANORAMIO


<a href="https://plus.google.com/108780968965905131700" rel="publisher">Google+</a>